+90 264 291 45 00

TR     EN

Süreçlerimiz

Süreçlerimiz

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış insan kaynağı ihtiyacını karşılarken görev tanımları, kişilik profillerini psiko-teknik testler sonucunda seçip işe alırız.

 

Yetkin çalışan, pozisyonun gerekli kıldığı mesleki ve kişilik gereklerine sahip, potansiyelini tam olarak kullanmaya istekli, kendi amaçlarıyla şirket amaçları arasında ilişki kurabilmiş, gelişmeye açık bireydir.

Birlikte çalışacağımız kişilerde aradığımız yetkinlik değerleri;

  • Müşteri ve kalite odaklı olma,
  • Stratejik düşünebilme,
  • Sonuç odaklılık,
  • Açıklık ve dürüstlük,
  • İleri görüşlülük,
  • Esnek davranabilme kabiliyeti,
  • Sorumluluk, yeniliklere açık olma.

Bu tespit edilen yetkinlikler doğrultusunda, görevin getirdiği yetkinliklerle adayın taşıdığı yetkinlikleri karşılaştırarak en uygun adayı seçmek amaçlanır.

[email protected]