+90 264 291 45 00

TR     EN

Politikamız

Politikamız

Biz 5 yıllık bir süre içerisinde 1500 çalışanı ile uluslararası üne sahip, küresel pazarda rekabet gücü olan, ülke içindeki belirsiz ekonomik politikalardan etkilenmeden hedeflerimizi gerçekleştirirken sürekli gelişime açık, dinamik bir İnsan Kaynakları politikası uygulanması gerektiğinin farkındayız. Günümüzde insan kaynağına yatırım yapan, çalışanların yetkinliklerini sürekli geliştiren ve çalışanları elinde tutabilen işletmeler rekabet piyasasında kazanan taraf olacağından gelecekte de var olacaktır.
MİSYONUMUZ
İnsan odaklı bir anlayışla, çalışanlarımıza yönetim organizasyon kültürü, ast-üst ilişkileri, profesyonel düşünce ve davranış kültürü, sürekli gelişme ve kariyer bakımından iyi bir çalışma ortamı oluşturmak.
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Federal Elektrik’te personel seçme, oryantasyon, işe yerleştirme, performans değerlendirme, eğitim süreçleriyle; şirket hedefleri ve kurum kültürünü kapsayan değerlerimize ve işin gerektirdiği yetkinliklere en uygun adayları seçmeyi hedeflemekteyiz.
YETKİNLİK PROFİLLERİNİN ÇIKARILMASI
Yetkinlik, çalışanın bilgi, beceri, olaylar karşısında davranış biçimlerini içine alan özelliklerdir. Bunların hazırlanması sistemin alt yapısını oluşturur.
İŞE ALMA SÜRECİ
Şirketimizin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış insan kaynağı ihtiyacını karşılarken görev tanımları, kişilik profillerini psiko-teknik testler sonucunda seçip işe alırız.

 

 

Yetkin çalışan, pozisyonun gerekli kıldığı mesleki ve kişilik gereklerine sahip, potansiyelini tam olarak kullanmaya istekli, kendi amaçlarıyla şirket amaçları arasında ilişki kurabilmiş, gelişmeye açık bireydir.
Birlikte çalışacağımız kişilerde aradığımız yetkinlik değerleri;

  • Müşteri ve kalite odaklı olma,
  • Stratejik düşünebilme,
  • Sonuç odaklılık,
  • Açıklık ve dürüstlük,
  • İleri görüşlülük,
  • Esnek davranabilme kabiliyeti,
  • Sorumluluk, yeniliklere açık olma.

Bu tespit edilen yetkinlikler doğrultusunda, görevin getirdiği yetkinliklerle adayın taşıdığı yetkinlikleri karşılaştırarak en uygun adayı seçmek amaçlanır.
ORYANTASYON
Oryantasyon işe kabul edilmiş çalışanımıza firma kültürü, kurallar, ürettiğimiz ürünler hakkında bilgi verme sürecidir. Oryantasyonla amaçlanan; çalışanımızdan kısa sürede çalışma ortamına uyum sağlaması ve işe tam anlamıyla başladığında işini doğru yapmasıdır. İyi bir oryantasyonla çalışan ne yapacağını, nasıl davranacağını bilerek işe başlayacağı için işine daha motive olur. Oryantasyon süresi; çalışanımız işe kabul edildikten sonra Eğitim Kısmının pozisyonun gerekleri doğrultusunda hazırladığı oryantasyon planına göre belirlenir.

HEDEFLERE GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Hedefler dönem başında belirlenmekte ve yıl boyunca ilerlemenin takibi görüşmeleri ile düzenli olarak takip edilmektedir.
Hedefler çalışanlardan beklentinin en net şekilde ortaya konmasını sağlamakta, şirket ana hedefleri doğrultusunda çalışana hedef verilmesini sağlayarak organizasyonun enerjisini şirket için önemli olan başarı alanlarına odaklanmasını desteklemekte, hedefler çalışanla birlikte belirlendiğinden çalışanın süreci sahiplenmesini getirmekte, her şey açık olduğu için çalışanın performansının yakından takibini getirmekte ve böylece performans değerlendirme sürecinin daha objektif, faydalı ve kolay yönetilebilir bir hale dönüşmesini sağlamaktadır.

Federal Elektrik’in kısa zamanda dünya pazarına açılmasını sağlayan önemli faktörler:

EĞİTİM
Federal Elektrik’in kısa zamanda dünya pazarına açılmasını sağlayan İnsan Kaynakları faktörleri; bilgiyi araması, çalışanına değer vermesi, eğitimlerle çalışanlarını sürekli geliştiren strateji izlemesidir. Eğitim süreci çalışanımızın şirkete hızlı ve kolay uyumunu sağlayan oryantasyon programı ile başlar. Gerek firma içi gerekse firma dışından aldığımız eğitimlerle çalışanlarımızı verimli kılmak şirketimizin ana hedefleri doğrultusunda tasarlanmıştır. 360 Derece Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme sonucunda çıkan eğitimlere sürekli devam ederek çalışanımızın kariyer gelişimine büyük katkılar sağlar. Beyaz Yakalılar için yaratıcılığı etkin kılma ve yönetim becerileri konusunda eğitimlere ağırlık verilmektedir.

STAJLAR
Şirketimizde staj yapmak isteyen her öğrenci başvurularını bizzat İnsan Kaynakları Bölümüne vermelidir. Başvurular Mart, Nisan aylarında kabul edilir. Mayıs sonunda öğrencilerin staj/bölüm tercihlerine görev başvuru formları gruplandırılır. Stajyer dönemi 15 Haziran-15 Temmuz-15Ağustos –15 Eylül tarihleri arasında üç dönemde gerçekleşir. Öğrenim hayatlarında teorik bilgiler edinen gençler, şirketimizde bu bilgileri uygulama ve iş yaşamıyla tanışma fırsatı bulurlar. Staj başvuruları değerlendirilirken; adayın staj yapma mecburiyetinin olması ve başvuru tarihinin önceliği göz önünde bulundurulur.