+90 264 291 45 00

TR     EN


Otomatik Sigortalarda Giriş – Çıkış Bağlantıları Nasıl Yapılır?

Otomatik Sigortalarda Giriş – Çıkış Bağlantıları Nasıl Yapılır?

Otomatik Sigortalarda Giriş – Çıkış Bağlantıları Nasıl Yapılır?

Minyatür devre kesiciler  ya da diğer adıyla otomatik sigortalar, bağlı bulundukları elektrik devresini aşırı yük ve kısa devre durumlarına karşı korumak amacıyla tasarlanmış otomatik anahtarlardır. Bağlı bulundukları devreden geçen akım belirli bir değerin üstüne çıkınca veya devrede bir kısa devre olması durumunda devre enerjisini keserler. Böylelikle devre de hem aşırı yük (termik) hem de kısa devre(manyetik) koruma fonksiyonlarını gerçekleştirirler.

Otomatik sigortalarda, kullanılan elektrik panosunun hacmi ve devre elemanlarının pano içindeki dizilişlerine göre, sigortanın alt ya da üst terminallerinden enerji girişinin yapılması ihtiyacı söz konusu olabilmektedir. Böyle bir olanak, bazı durumlarda pano içindeki hacmin daha verimli kullanılabilmesi adına önem arz etmektedir.

Otomatik sigortalar üzerinde 0 ve 1 olarak sigortanın açık ve kapalı konumları belirtilmiştir. Genel olarak sigorta açık konumdayken (0 konumu) herhangi bir dikkatsiz davranışa ya da karışıklığa yol açılmaması için enerjinin 0 konumunda yani sigortanın alt terminallerinde beklemesi tercih edilmektedir. Bu durum tamamen tercihe bağlı olup, otomatik sigortalara enerji girişlerinin alt ya da üst terminallerden yapılmasında herhangi bir teknik sakınca yoktur. Otomatik sigortalar üzerinde ayrıca terminal bağlantıları gösterilmektedir. Bu gösterimde, üst terminaller 1,3,5 ve N ; alt terminaller 2,4,6 ve N ifadeleri ile belirtilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, L1 fazı sigortanın 1 numaralı terminalinden giriş yapıldıysa, aynı fazın çıkışı 2 numaralı terminalden alınmalıdır. Bu hususun haricinde 1,3,5 olarak belirtilen üst terminallerden enerji girişinin yapılması, 2,4,6 olarak belirtilen alt terminallerden enerji çıkışının yapılması zorunluluğu söz konusu değildir. Devrede nötr hattı, sigorta üzerinde beyan edilen “N” terminaline bağlandığı sürece, faz sıralamasının nasıl yapıldığı ya da faz girişlerinin hangi terminallerden yapıldığı konusunda teknik bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

otomatik sigorta bağlantı resmi

14.750 kez görüntülendi