+90 264 291 45 00

TR     EN

İŞ AKDİ ANDI

İŞ AKDİ ANDI

Biz Federal Group şirketlerinde çalışırken ailemize ayırmış olduğumuz zamandan daha fazlasını burada geçirmekteyiz. Dolayısıyla burası bizim için artık bir aile ortamı olmuştur. Bu bağlamda;

 • Bu şirkette çalıştığım sürece iyi bir aile ortamının oluşmasına ben de katkıda bulunacağıma,
 • Şirketin vizyon, misyon ve kalite politikasına uygun olarak bana verilen hedefler çerçevesinde dürüstlükle çalışacağıma,
 • Vatan, millet, din aleyhinde bulunmayacağıma,
 • Büyüklerime ve amirlerime karşı saygı, küçüklerime ve astlarıma ise özgüvenlerini, motivasyonlarını artırıcı sevgi ile yaklaşacağıma,
 • Özellikle burada çalışanlara karşı dedikodu ve iftiradan sakınacağıma, iş arkadaşarımın namus ve ırzına kötü gözle bakmayacağıma,
 • Şirkete maddi ve manevi zarar verenleri korumayacağıma ve kimseye göz yummayacağıma,
 • Şirkete ait her türlü mala kasten zarar vermeyeceğime, vermeye çalışanları gördüğümde mutlaka engel olacağıma,
 • Kişinin küçük hataları var ise önce güzellikle o kişiyi uyaracağıma, fayda vermediyse üst amirlerime bildireceğime,
 • Büyük hatalarda ise direkt amirlerime ve İnsan Kaynaklarına ve hatta direkt Genel Müdür’e çekinmeden bildireceğime,
 • İstenmeyen bir olumsuzluk halinde mazeret arkasına sığınmadan, hiçbir hadiseyi örtbas etmeyeceğime,
 • Hiçbir çalışana kasten engel çıkarmayıp, tersine mümkün olduğunca yardımcı olacağıma,
 • Firma menfaatine olan her türlü iyileştirmeleri destekleyici olacağıma,
 • Şirketteki hiçbir döküman, yazı, fatura, resim, şirkete ait istatistik bilgileri kopyalamayacapıma ve şirketin aleyhine kötü amaçlı kullanmayacağıma,
 • Bana teslim edilen makine, teçhizatı v.s. itina ile kullanacağıma,
 • Bilgi ve tecrübelerimi saklamayıp firma çalışanları ile paylaşacağıma,
 • Ücretlerin gizliliği prensibine riayet edeceğime,
 • Firmanın menfaatine zarar vermek kastiyle herhangi bir hediye, her ne sebep olursa olsun komisyon, yardım, rüşvet almayacağıma, alanları fark veya hissettiğim zaman amir ve firma sahiplerine bildireceğime,
 • Emanete ihanet etmeyeceğime,

NAMUSUM ve ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM