+90 264 291 45 00

TR     EN

Çevre Politikamız

Federal Elektrik, canlı hayatının sağlıklı olarak sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, ürettiği tüm ürünlerin tasarımından servisine kadar bütün aşamalarında çevre yönetim sistemini uygulamayı benimser.      

Bu sistemi uygularken;

  • Çevre ile ilgili mevcut kanun, yönetmelik ve her türlü mevzuata uymayı, çevre kirliliğini önleyerek bunu sürekli kılmayı,

  • Çevre ile ilgili her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek, ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde kabul edilebilir alternatifler mevcut olması durumunda çevreye zararlı maddelerin kullanımını azaltmayı,

  • Çevre kirliliğini kaynağında yok etmek ve mevcut kirliliği azaltmak amacıyla özendirici hedefler koymayı,

  •  Çevre politikamızın ve çevre bilincinin tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından anlaşılıp benimsenmesini sağlayacak eğitimleri vermeyi,

  • Federal Elektrik olarak proses akış sürecinde, ham maddenin giriş aşamasından firmadan çıkışına kadar tüm faaliyetlerimizde mümkün olan en az hammadde ve enerji tüketimi ve çevreye en az zararlı üretim tekniklerini kullanmayı,

                 İlke olarak benimsiyoruz.  

  

 Genel Müdür

 Mustafa NURDOĞAN